Skip to content
Gaucher Foreningen i Norge gaucher.norge@gmail.com

Gaucher Foreningen i Norge

Vi jobber for å skape kunnskap om og kjennskap til Gaucher sykdom, samt å gjøre det enklere for nydiagnostiserte personer og pårørende å finne frem til riktig informasjon. Vi arbeider for å skape arenaer hvor personer med Gaucher og deres pårørende kan møtes, ofte i samarbeid med Frambu, senter for sjeldne diagnoser.

Informasjon om Gaucher på siden er hentet fra Frambu og NKSD

Å leve med en sjelden diagnose

På verdensbasis finnes det rundt 7000 ulike sjeldne diagnoser. Omtrent 80 prosent av disse skyldes en forandring i genene.

skullerud3

Personer med Gaucher forteller

En sykdom har mange ansikter. Her finner du noen av dem som lever med Gaucher og deres historier.

Back To Top