Skip to content
Gaucher Foreningen i Norge gaucher.norge@gmail.com

Fra 1997 har man i Norge hatt mulighet til å tilby behandling til de med Gaucher sykdom. Sykdommen kan i dag behandles med såkalt enzymerstatningsterapi (ERT) eller substratreduksjonsterapi (SRT). Enzymerstatningsterapi går ut på at det defekte/manglende enzymet erstattes av kunstig fremstilt enzym. Gaucherpasienter har en varig enzymmangel og behandlingen vil derfor bli livslang. ERT tilføres vanligvis intravenøst annenhver uke. SRT gis daglig som tabletter og har lignende effekt som ERT.

Behandlingen startes opp på sykehus, men vil i de fleste tilfeller etter hvert kunne utføres hos fastlege eller som hjemmebehandling, gjerne administrert av pasienten selv. Studier har vist at enzymerstatningsterapi kan redusere skade på lever, milt og skjelett dersom behandlingen startes tidlig nok. Dersom ikke forandringene er kommet for langt, kan man se en tilbakegang i utviklingen av mange sykdomssymptomer. Det er viktig å starte behandling av Gaucher sykdom så tidlig at man kan håpe på å unngå utvikling av alvorlige komplikasjoner senere i livet.

Behandlende lege må søke godkjenning hos NAV for refusjon av utgifter til medikamenter for behandling av Gaucher. Regelmessige legekontroller er svært viktig for å kontrollere effekten av behandling og at man tåler behandlingen uten bivirkninger.

 

For mer informasjon:

Frambu

Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud

Telefon: 64 85 60 00

Epost: info@frambu.no

http://www.frambu.no/

Back To Top