Skip to content
Gaucher Foreningen i Norge gaucher.norge@gmail.com

Gaucher Foreningen en sammenslutning av alle med interesse for Gaucher sykdom, deres pårørende og andre interesserte. Gaucher er en svært sjelden arvelig sykdom, og vi er også en svært liten organisasjon. Foreningen er tilsluttet den Europeiske paraplyorganisasjonen EGA hvor du kan finne relevant stoff: http://www.eurogaucher.org/gb

 

Foreningens mål:

  • Fremme forskning
  • Spre opplysning om sykdommen og ulike behandlinger av denne
  • Skape forståelse for Gaucher pasienters utfordringer
  • Vår hovedaktivitet er å være hverandres nettverk.

Vi kommuniserer primært via e-post og telefon, og holder medlemsmøter i samarbeid med de andre nordiske landene annethvert år.

Vil du støtte vårt arbeid eller er interessert kan vi nåes på følgende e-post: Gaucher.norge@gmail.com

Back To Top